تور بیروت ویژه نوروز99 (برگزار شده)

نسخه چاپی
نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته قیمت اتاق کودک با تخت
(۶ تا ۱۲ سال)
قیمت اتاق کودک بدون تخت
(۲ تا ۶ سال)
توضیحات
W.H
BB ۳۵۰ $ + ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰$ + ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰ $ + ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰$ +۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان- بیمه مسافرتی-سه روز گشت شهری- لیدر فارسی زبان
PRINCESSA
BB $۳۷۰ +۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶۲۰ $ + ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان $۳۷۰ +۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰$ + ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان- بیمه مسافرتی-سه روز گشت شهری- لیدر فارسی زبان
ELITE
BB $۴۲۰ + ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰ $+ ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان $۴۲۰ + ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰ $ +۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان- بیمه مسافرتی-سه روز گشت شهری- لیدر فارسی زبان
BELAZUR
BB ۴۵۰ $ + ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰ $ + ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰ $ + ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰ $ +۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان- بیمه مسافرتی-سه روز گشت شهری- لیدر فارسی زبان
RAMANDA PLAZA
BB ۵۰۰ $ +۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸۵۰ $ + ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۵۰۰ $ +۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰ $ +۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان- بیمه مسافرتی-سه روز گشت شهری- لیدر فارسی زبان
RIVIERA
BB ۶۲۰ $ +۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۸۰ $ + ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶۲۰ $ +۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰ $ +۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان- بیمه مسافرتی-سه روز گشت شهری- لیدر فارسی زبان
LE ROYAL
BB ۹۷۰ $ + ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰ $ + ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۷۰ $ + ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰ $ +۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان- بیمه مسافرتی-سه روز گشت شهری- لیدر فارسی زبان
0
اطلاعات تور
کد تور ۱
تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
مدت ۷ شب و ۸ روز
نام ایرلاین ایران ایر
مبلغ از ۳۵۰ دلار +۴,۰۰۰,۰۰۰