ارمنستان
تاریخ حرکت : چهارشنبه ، ٢٩ شهریور ١٣٩٦
نام هتلسرویس نوع اتاق ارز بزرگسال تخفیف
pirimer
BB دو تخته
تومان
٨١٠,٠٠٠
---
یک تخته
تومان
٧٩٠,٠٠٠
سه تخته
تومان
١,٠١٠,٠٠٠
DDD
BB دو تخته
تومان
٨١٠,٠٠٠
---
یک تخته
تومان
٧٩٠,٠٠٠
سه تخته
تومان
١,٠١٠,٠٠٠
REJINEH
BB دو تخته
تومان
٨٧٠,٠٠٠
---
سه تخته
تومان
٨٤٠,٠٠٠
یک تخته
تومان
١,٠٤٠,٠٠٠
Shirak
BB دو تخته
تومان
٨٧٠,٠٠٠
---
سه تخته
تومان
٨٤٠,٠٠٠
یک تخته
تومان
١,٠٤٠,٠٠٠
HERAZDAN
BB دو تخته
تومان
٩٧٠,٠٠٠
---
سه تخته
تومان
١,٣١٠,٠٠٠
royal plaza
BB دو تخته
تومان
٩٧٠,٠٠٠
---
سه تخته
تومان
٩٥٠,٠٠٠
یک تخته
تومان
١,٣٣٠,٠٠٠

خدمات تور ٣ شب اقامت با صبحانه
لیدر فارسی و محلی
٣ گشت شهری با ناهار
هر اتاق یک سیم کارت
نکات مهم تور فوق چارتر و عیر قابل استرداد است .

مسئولیت کنترل پاسپورت ها جهت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و ... به عهده خود مسافر می باشد
مدارک لازم پاورت با ٥ ماه اعتبار
کپی شناسنامه و کارت ملی
دو قطعه عکس ٣ * ٤
توضیحات نرخ تور برای کودکان زیر٢ سال در تور زمینی رایگان می باشد .
نرخ کودکان بین ٢ تا ٥ سال نفری ٥٥٠ تومان می باشد .
تور فوق چارتر و عیر قابل استرداد است .
پرداخت ٥٠ درصد از تور جهت رزرو و تسویه کامل قبل از حرکت الزامیست.
مسئولیت کنترل پاسپورت ها جهت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و ... به عهده خود مسافر می باشد .