ارگ بم

ارگ بم : يكي از قلاع مهم نظامي و تاريخي كه در حومه شهر بم و حدود 200 كيلومتري جنوب شرقي كرملن  واقع است.  مساحت كل آن حدودا شش كيلومتر مربع مي باشد و از خشت خام ساخته شده است ، از تاريخ بناي آن اطلاع دقيقي در دست نيست وليكن تا حدود 150 سال قبل مسكوني بوده و طبق برخيمنابع نزديك به 2000 سال پيش بنا شده و بارها تعمير گشته است