ایوان کرخه

ايوان كرخه : در 18 كيلومتري جنوب غربي شهر دزفول و مشرف بر مناظر زيباي رودخانه كرخه آثار با ارزشي از دوره ساساني ديده مي شود . كه باقيمانده كاخ آجري عظيمي از دوره ساسانيان است . ظاهرا اين كاخ داراي تالار بزرگ و باشكوهي بوده كه براي اجراي مراسم درباري از آن استفاده مي شده است . از ديگر آثار اين منطقه آسيابهاي قديمي شهر شوشتر ، و.يرانه هاي شهر باستاني جندي شاپور و هنر معماري آجر كاري دزفول مي باشد.