سفارتخانه ایتالیا

کشور
ایتالیا
تلفن
(021) 66726955-7
فکس
(021) 66726961
آدرس
ایران - تهران ، خيابان حافظ، خيابان نوفل لو شاتو، پلاک 81
توضیحات
روز و ساعات کاري: يکشنبه تا پنجشنبه، ساعت 9 تا 12
نقشه