سفارتخانه روسیه

کشور
روسیه
تلفن
(021)66701161 - 66701163
فکس
(021)66701652
ایمیل
وب سایت
آدرس
ایران - تهران ، خيابان حافظ، خيابان نوفل لو شاتو، پلاک 39
توضیحات
روز و ساعات کاري: يکشنبه تا پنجشنبه، ساعت 8 تا 17
نقشه