melia hanoi
کشور
ویتنام
شهر هانوی
نام فارسی ملیا هانوی
تلفن
ایمیل
وب سایت http://
آدرس


مکان هتل بر روی نقشه