فرودگاه انگوراه رای

کشور
اندونزی
شهر
بالی
کد ایکائو
-
کد یاتا
DPS
نوع فرودگاه
عمومی
ارتفاع از سطح دریا
4
تلفن
فکس
ایمیل
آدرس
اندونزی -
توضیحات
نقشه