فرودگاه صنعا

کشور
یمن
شهر
صنعا
کد ایکائو
کد یاتا
نوع فرودگاه
نظامی
ارتفاع از سطح دریا
0
تلفن
فکس
ایمیل
وب سایت
آدرس
یمن -
توضیحات
نقشه